reklamná agentúra

grafický design, DTP, realizácia

GRAFICKÝ DESIGN, DTP, REALIZÁCIA

Pripravujeme pre našich klientov:

Kreatívne návrhy, ich grafické a DTP spracovanie:

  • propagačné materiály, firemné tlačoviny (vizitky, letáky, hlavičkové papiere, pútače, prospekty, CI, obaly na CD)
  • výročné správy, katalógy, kalendáre,
  • inzeráty, plagáty, bilboardy
  • informačné stojany, pulty, rolety, steny

Samotná realizácia

  • máme dobrých dodávateľov - splňajú náročné kritéria na kvalitu, cenu a rýchlosť